חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביצוע בקרה תקציבית וליווי כלכלי עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
200
תאריך פרסום:
29/11/2016
תאריך סיום פרסום:
29/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2017-31.03.2017
שם ספק/לקוח:
תבור - כלכלה ופיננסים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר