חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אספקת דלקים, שמנים, וציוד נלווה, אחזקת תחנות דלק ומתן שירותי שטיפה, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
19
תאריך פרסום:
09/02/2017
תאריך סיום פרסום:
09/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
ממתן השירותים בפועל ועד ל- 31.10.2018
שם ספק/לקוח:
דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר