חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת שירותי ניטור, דיגום ואנליזה של שפכים, קולחים ומי שתייה בנמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
19
תאריך פרסום:
08/02/2016
תאריך סיום פרסום:
08/02/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
15.05.2016-14.05.2017
שם ספק/לקוח:
אמינולב בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר