חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לשירותי אירוח למערכות מידע (DR) עבור משרדי הממשלה
מספר הודעה:
199
תאריך פרסום:
29/11/2016
תאריך סיום פרסום:
29/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
03.10.2016-02.10.2019
שם ספק/לקוח:
אינטרנט בינת בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר