חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת מאמן מכ"מ ומאמן סוכה
מספר הודעה:
198
תאריך פרסום:
28/11/2016
תאריך סיום פרסום:
28/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
15.07.2018-15.07.2020
שם ספק/לקוח:
UFA INC
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר