חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקת שטחי גינון בש"ת דב הוז, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
198
תאריך פרסום:
07/12/2015
תאריך סיום פרסום:
07/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-30.06.2018
שם ספק/לקוח:
אומנגינות אומנות הגינון
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר