חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי הסעות במוניות לעובדי רשות שדות התעופה בש"ת דב הוז
מספר הודעה:
197
תאריך פרסום:
07/12/2015
תאריך סיום פרסום:
07/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-30.06.2018
שם ספק/לקוח:
מוניות ניו-יורק ת"א אגודה שיתופית להסעות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר