חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון בפרויקט הקמת נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע
מספר הודעה:
195
תאריך פרסום:
22/11/2016
תאריך סיום פרסום:
22/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי
שם ספק/לקוח:
משרד משה צור, אמיר מן, ארנה צור, עמי שנער
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר