חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת תיאום מידע מבצעי, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
194
תאריך פרסום:
06/12/2015
תאריך סיום פרסום:
06/12/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.03.2019-31.12.2025
שם ספק/לקוח:
Frequentis AG - אוסטריה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר