חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות בחוזה לרכישת טרקטורים חשמליים עבור רש"ת
מספר הודעה:
190
תאריך פרסום:
20/11/2016
תאריך סיום פרסום:
20/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
בהתאם ללו"ז ותנאי החוזה
שם ספק/לקוח:
TLD EUROPE
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר