חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
18
תאריך פרסום:
06/02/2017
תאריך סיום פרסום:
06/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא עד 31.01.2018
שם ספק/לקוח:
אופרייט ליס בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר