חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אספקת מערכות DME
מספר הודעה:
189
תאריך פרסום:
20/11/2016
תאריך סיום פרסום:
20/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
עפ"י תנאי החוזה
שם ספק/לקוח:
MOOG FERNAU/ בריטניה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר