חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הארכת ההתקשרות לקבלת הרשאה למערכת COLD עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
189
תאריך פרסום:
12/11/2015
תאריך סיום פרסום:
12/11/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2016-31.12.2021
שם ספק/לקוח:
מלם שכר בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר