חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הצטרפות להסכם מסגרת עפ"י מכרז חשכ"ל 3-2015 לרכישת כלי רכב מסחרי
מספר הודעה:
187
תאריך פרסום:
17/11/2016
תאריך סיום פרסום:
17/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
קבוצת כלמוביל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר