חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי ניקיון במסוף הגבול היבשתי אלנבי
מספר הודעה:
186
תאריך פרסום:
17/11/2016
תאריך סיום פרסום:
17/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.02.2017-31.07.2017
שם ספק/לקוח:
אדיר הבירה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר