חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
ביצוע סקרי שביעות רצון בנתב"ג, שתפ"א ומסופי הגבול
מספר הודעה:
186
תאריך פרסום:
09/11/2015
תאריך סיום פרסום:
09/11/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
16.01.2016-15.01.2018
שם ספק/לקוח:
דיאלוג יעוץ ארגוני, מחקר והדרכה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר