חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שרותי אחזקת מערכת ניהול ומיתוג טלויזיה במעגל סגור 360 עבור רש"ת
מספר הודעה:
185
תאריך פרסום:
05/11/2015
תאריך סיום פרסום:
05/11/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
02.12.2015-01.12.2017
שם ספק/לקוח:
בינת יישום מערכות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר