חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לרכש סולם מדרגות לנוסעים עבור רש"ת
מספר הודעה:
184
תאריך פרסום:
05/11/2015
תאריך סיום פרסום:
05/11/2016
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
Mallaghan Engineering Ltd
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר