חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקה ושדרוג מערכת פקס ומייל לשרתי ISERIES
מספר הודעה:
182
תאריך פרסום:
04/11/2015
תאריך סיום פרסום:
04/11/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2016-31.12.2020
שם ספק/לקוח:
מסייג'נט בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר