חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקה וביצוע שינויים ותוספות במערכת המסחרית
מספר הודעה:
181
תאריך פרסום:
06/11/2016
תאריך סיום פרסום:
06/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
16.06.2017-15.06.2020
שם ספק/לקוח:
היולט-פקרד (ישראל) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר