חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקה לגדר ביטחון בנתב"ג
מספר הודעה:
181
תאריך פרסום:
02/11/2015
תאריך סיום פרסום:
02/11/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.11.2015-31.01.2016
שם ספק/לקוח:
דיפנס מערכות גידור ואבטחה אלקטרוניות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר