חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי סריקה ומנהלה בשדות התעופה אילת ועובדה והרחבתם עבור ש"ת ע"ש אילן ואסף רמון
מספר הודעה:
180
תאריך פרסום:
06/11/2016
תאריך סיום פרסום:
06/11/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.11.2017-31.01.2019
שם ספק/לקוח:
קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר