חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן טיפולים טכניים במכשירי ביטחון מריחנים
מספר הודעה:
180
תאריך פרסום:
29/10/2015
תאריך סיום פרסום:
29/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.05.2016-31.12.2016
שם ספק/לקוח:
אלטל טכנולוגיסטיקה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר