חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי פיקוח חשמל לאגף חשמל ברש"ת
מספר הודעה:
17
תאריך פרסום:
08/02/2016
תאריך סיום פרסום:
08/02/2017
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
מרקלובסקי אלכסנדר
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר