חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות בחוזה מסגרת לאספקת ריהוט משרדי עבור רשות שדות התעופה עם טופ ליין כספק שזכה במכרז מרכזי של החשכ"ל
מספר הודעה:
177
תאריך פרסום:
28/10/2015
תאריך סיום פרסום:
28/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום חתימת החוזה ועד 12.10.2017
שם ספק/לקוח:
טופ-ליין ייבוא ושיווק רהיטים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר