חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת ארוחות לעובדי רשות שדות התעופה בשטח האווירי בטרמינל 3
מספר הודעה:
175
תאריך פרסום:
28/10/2015
תאריך סיום פרסום:
28/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.04.2016-31.03.2018
שם ספק/לקוח:
כתית בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר