חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אימון כבאים לצורך קבלת הסמכה לכבאי תעופתי
מספר הודעה:
174
תאריך פרסום:
26/10/2015
תאריך סיום פרסום:
26/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2016-30.06.2016
שם ספק/לקוח:
Serco IAL Limited
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר