חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תחזוקה, שדרוג והרחבת מערכת לקבלת נתונים בנקאיים
מספר הודעה:
173
תאריך פרסום:
18/10/2015
תאריך סיום פרסום:
18/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2016-31.12.2018
שם ספק/לקוח:
סילבר-נט מערכות מחשבים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר