חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הצטרפות למכרז חשכ"ל לרכישת מצברים עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
172
תאריך פרסום:
13/10/2015
תאריך סיום פרסום:
13/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום חתימת החוזה ועד ליום 01.09.2017, בנוסף קיימת אופציה להארכה בעד 24 חודשים נוספים
שם ספק/לקוח:
מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר