חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
ביצוע בדיקות אימות דיוק של מערכות השקילה באתרי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
167
תאריך פרסום:
13/10/2015
תאריך סיום פרסום:
13/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא לטווח ארוך, כל עוד מעמדו של גוף זה נותר עפ"י החוק כספק יחיד למתן השירותים
שם ספק/לקוח:
משרד הכלכלה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר