חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה לשכירת מבנה להצבת חיישנים לתצוגת תמונה אווירית במרחב אילת
מספר הודעה:
166
תאריך פרסום:
13/10/2015
תאריך סיום פרסום:
13/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום התקנת המזגן והשימוש בו ועד לתום תקופת ההתקשרות
שם ספק/לקוח:
ועד בית קריית המשרדים אילת
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר