חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת מערכות DME עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
164
תאריך פרסום:
12/10/2015
תאריך סיום פרסום:
12/10/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטלי, בהתאם לתנאי החוזה
שם ספק/לקוח:
MOOG FERNAU LIMITED
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר