חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה מסגרת לבדיקות מעבדה בפרויקטים שונים עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
163
תאריך פרסום:
15/09/2016
תאריך סיום פרסום:
15/09/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.11.2016-30.04.2017
שם ספק/לקוח:
סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ; מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר