חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקת מערכת מכ"מ ראשוני ASR10
מספר הודעה:
162
תאריך פרסום:
14/09/2016
תאריך סיום פרסום:
14/09/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
בתוך תקופת ההתקשרות הקיימת
שם ספק/לקוח:
Raytheon Canada Limited
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר