חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקת מערכות תאורת פנים בנתב"ג טרמינל 3 מבנה קרקעי
מספר הודעה:
160
תאריך פרסום:
12/09/2016
תאריך סיום פרסום:
12/09/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2017-31.12.2019
שם ספק/לקוח:
מנוליד חירות מערכות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר