חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביטוח רפואי לעובדי רשות שדות התעופה, משפחותיהם וגמלאי הרשות
מספר הודעה:
15
תאריך פרסום:
31/01/2017
תאריך סיום פרסום:
31/01/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא עד 31.12.2019
שם ספק/לקוח:
הראל חברה לביטוח בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר