חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי טיסות פנים ארציות לעובדים בתפקיד, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
15
תאריך פרסום:
02/02/2016
תאריך סיום פרסום:
02/02/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
ישראייר 06.03.2016-05.03.2017; ארקיע 29.03.2016-28.03.2017
שם ספק/לקוח:
1. ישראייר תעופה תיירות בע"מ; 2. ארקיע קווי תעופה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר