חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי מטווחים ואספקת תחמושת עבור ביה"ס לאבטחה עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
156
תאריך פרסום:
27/08/2015
תאריך סיום פרסום:
27/08/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
בתוך תקופת ההתקשרות הקיימת המסתיימת ביום 30.04.2017
שם ספק/לקוח:
מכללת תעש לאבטחה ולוט"ר
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר