חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי טב"ן בנ"ת אילת ועובדה
מספר הודעה:
155
תאריך פרסום:
27/08/2015
תאריך סיום פרסום:
27/08/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום 01.02.2016 ועד ליום 31.01.2019 או עד לפתיחת ש"ת הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון וסגירת נ"ת אילת, לפי המוקדם מבניהם
שם ספק/לקוח:
ע.מי.ש.ב. שירותים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר