חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
ביצוע שינויים בחוזה שדרוג, הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה ומתן שירותי אחזקה למערכת ACTIONBASE, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
153
תאריך פרסום:
07/09/2016
תאריך סיום פרסום:
07/09/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי
שם ספק/לקוח:
טופ סולושינס (ל.ה.ב) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר