חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הארכת ההתקשרות בחוזה המסגרת מכוח מכרז מרכזי מס' 35-2012, לרכישת קולרים ואחזקתם, עבור רש"ת
מספר הודעה:
153
תאריך פרסום:
20/08/2015
תאריך סיום פרסום:
20/08/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.09.2015-31.08.2016
שם ספק/לקוח:
שטראוס מים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר