חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הארכת ההתקשרות בחוזה המסגרת מכוח מכרז מרכזי מס' 35-2012, לרכישת מתקני שתיה למים מטוהרים ואחזקתם, עבור רש"ת
מספר הודעה:
152
תאריך פרסום:
20/08/2015
תאריך סיום פרסום:
20/08/2016
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.08.2015-31.07.2015
שם ספק/לקוח:
שטראוס מים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר