חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקה, התקנה ואחזקת מערכות הקלטה למגדלי פיקוח, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
150
תאריך פרסום:
04/09/2016
תאריך סיום פרסום:
04/09/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי, מתן שירותי אחזקה עפ"י החוזה עד 30.06.2020
שם ספק/לקוח:
נייס מערכות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר