חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי פיקוח על התקנות ואחזקת מערכות לגילוי אש ברש"ת
מספר הודעה:
147
תאריך פרסום:
22/08/2016
תאריך סיום פרסום:
22/08/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2017-30.06.2017
שם ספק/לקוח:
אלקטרו סייף בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר