חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
ביצוע שינויים בחוזה לאספקת ואחזקת מערכת חניונים בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
145
תאריך פרסום:
22/08/2016
תאריך סיום פרסום:
22/08/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
בתוך תקופת ההתקשרות ועד ליום 08.03.2018
שם ספק/לקוח:
שיידט את בכמן (ישראל) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר