חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הרחבת התקשרות לאספקה והתקנה של מערכת ILS עבור רש"ת
מספר הודעה:
142
תאריך פרסום:
18/08/2016
תאריך סיום פרסום:
18/08/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
אספקה והתקנה עד סוף פברואר 2017
שם ספק/לקוח:
Indra Navia AS
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר