חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תכנון תנועה בכל מתקני רש"ת
מספר הודעה:
13
תאריך פרסום:
30/01/2017
תאריך סיום פרסום:
30/01/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
23.03.2017-22.03.2019
שם ספק/לקוח:
דגש הנדסה, תכנון תנועה ודרכים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר