חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לאחזקה וביצוע התאמות במערכת מידע גיאוגרפי "מגנט"
מספר הודעה:
139
תאריך פרסום:
15/08/2016
תאריך סיום פרסום:
15/08/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.08.2017-31.07.2019
שם ספק/לקוח:
טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר