חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביטוח רפואי לעובדי רש"ת
מספר הודעה:
137
תאריך פרסום:
11/08/2016
תאריך סיום פרסום:
11/08/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.09.2016-31.08.2017
שם ספק/לקוח:
הראל חברה לביטוח מחלקת בריאות
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר