חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי איסוף ופיזור דואר עבור רש"ת
מספר הודעה:
136
תאריך פרסום:
10/08/2016
תאריך סיום פרסום:
10/08/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
29.11.2016-28.05.2017
שם ספק/לקוח:
טיולי אראם בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר